Matka Boża z Altötting

Christi-Lux-Sanctuaries-Altotting

WSPÓLNOTA

INWESTUJ

MYŚL DUCHOWA

„Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone” (Mt 7,7).