Zapal świecę

„Ja jestem światłością świata!”
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapalanie świec to czynność liturgiczna znana wierzącym od samego początku chrześcijaństwa.

Świeca jest symbolem Jezusa Chrystusa, który powiedział o sobie: „Ja jestem światłością świata”. Na tej stronie możesz zapalić świecę i wybrać jedno lub więcej sanktuariów maryjnych, z którymi chcesz być związany.

Light a Candle - PL

WSPÓLNOTA

INVEST

MYŚL DUCHOWA

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.” (Mt 7,7).