Uvjeti kupnje

Općeniti uvjeti poslovanja

Ovi uvjeti odnose se na prodaju proizvoda objavljenih na Internetskoj stranici www.christi-lux.com. Korištenjem ovih internetskih stranica Korisnik stranice www.christi-lux.com/ Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i uvjetima kupnje. Smatra se, da narudžbom i u cijelosti prihvaćaju Opći uvjeti poslovanja i uvjeti kupnje. Korištenjem ovih Internetskih stranica Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Nositelj svih prava na Internet stranici www.christi-lux.com je trgovačko društvo FIAT LUX d.o.o..
Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice www.christi-lux.com. Korištenjem Internetske stranice Korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice www.christi-lux.com u skladu s njima. Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju s ovim Uvjetima te iste redovito provjeravaju kako bi bili upoznati sa svim pravima i obavezama.
Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.
Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi www.christi-lux.com.
Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke FIAT LUX d.o.o. te prihvaća da tvrtka FIAT LUX d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka FIAT LUX d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja Internetske stranice www.christi-lux.com. Stoga su Korisnici dužni prije svakog korištenja Internetske stranice www.christi-lux.com pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.christi-lux.com.

Korištenje ove Internetske stranice www.christi-lux.com iisključivo je na odgovornost Korisnika. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete Internetskoj stranici www.christi-lux.com uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.christi-lux.com internetske stranice. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj Internetske stranice www.christi-lux.com.

Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na www.christi-lux.com Internetskoj stranici. Za nenamjerne greške ne odgovaramo.
www.christi-lux.com sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. www.christi-lux.com ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različiti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.
Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.19/22).

Informacije o trgovačkom društvu

Broj računa IBAN: HR6723400091111210265
Sjedište: Kozari 1D, 10 000 Zagreb, Croatia
Email adresa: info@christi-lux.com
OIB: 52718567020
MB: 081476883
Temeljni kapital: 2500 euro
Članovi uprave: Pero Vladić
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima

(korisnik, kupac, prodavatelj)

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem “www.christi-lux.com” web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe-web trgovina.
Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.
Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na “www.christi-lux.com” a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni.
Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu” klikom na link „Košarica”.

Načini plaćanja

Stripe

Izjava o sigurnosti kod plaćanja

Primjenjuju se najmoderniji standardi u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između sustava za plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

Povrati

Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete korištenja “www.christi-lux.com” koji su navedeni

unutar Podrška padajućeg izbornika (obavijesti iz Zakona o zaštiti potrošača, te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 79. Zakona o zaštiti potrošača.)

Sukladno članku 79, stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača, korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed Kupcu bez navođenja razloga.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Jednostrani raskid ugovora

Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti FIAT LUX d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.
Izjavu je potrebno poslati poštom na Kozari 1D, 10 000 Zagreb, Hrvatska ili na email adresu info@christi-lux.com.

U Izjavi je potrebno navesti: broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada FIAT LUX d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca FIAT LUX d.o.o. može izvršiti samo ukoliko Korisnik ne iskoristi uslugu/sadržaj koji mu je pružen ili ako pružena usluga ne odgovara reklamiranom opisu usluge bilo zbog tehničkih problema ili sl. uzroka.

Reklamacija

Ako ustanovite prilikom prve uporabe da je usluga/sadržaj kojeg ste dobili neispravan ili da niste njime zadovoljni, molimo vas da nas kontaktirate i slijedite navedene korake.

Pošaljite nam informacije s brojem narudžbe, brojem računa ili vašim korisničkim imenom, opisom reklamacije e-mailom na info@christi-lux.com

ChristiLux_Logo

ZAJEDNICA

ISTRAŽI

DUHOVNA MISAO

“Molite i dobit ćete, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se” (Mt 7:7)